Barnens Botaniska är en lek med ord och små spadar i Stockholms parker.
Tillsammans utforskar vi allt som växer.
En trädkrona ett cirkustält. Det händer att vi guerillaplanterar.

Vi lär oss av barnens sätt att se och använda naturen i fri lek.
Genom att göra egna platser skapas en relation till miljön som aldrig glöms.

Det är också viktigt med stadsplaneringsfrågor.
Varför står det alltid brandbilar, skepp eller tåg i lekparkerna?

 

/ Johanna Molvin & Martin Malm, Sthlm 11-01-12